Δεν κάνατε καμία κίνηση για τουλάχιστον 10 λεπτά

Θα αποσυνδεθείτε αυτόματα σε δευτερόλεπτα.


Μετακινείστε το ποντίκι για να διακόψετε την διαδικασία αυτόματης αποσύνδεσης...

ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Αναπτύχθηκε από το ΚΑΠΕ υπό την εποπτεία των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε. ΚΑΙ Β.Ε. των Σ.Ε.Ν.Ε και Σ.Ε.Β.Ε. ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ..               
Not logged in
Login
Username
Password
Επιστροφή στην αρχική σελίδα


Σας ενημερώνουμε ότι για την δική σας ασφάλεια η είσοδος/έξοδος καταγράφεται από το σύστημα, καθώς και οι κρίσιμες ενέργειές σας (όπως πχ δημιουργία/τροποποίηση/οριστική υποβολή ελέγχου ή/και αιτήματος ανάκλησης/αντικατάστασης ελέγχου, κτλ).