ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Not logged in

Αναζήτηση Ενεργειακών Ελεγκτών
Ξεκινήστε απο εδώ, αν είστε υποψήφιος Εν. Ελεγκτής και θέλετε να εγγραφείτε στο Μητρώο
Υποβάλλετε αναγγελία έναρξης δραστηριότητας στο Μητρώο, αν είστε υποψήφιος Εν. Ελεγκτής και έχετε ήδη κωδικούς
Ξεκινήστε απο εδώ, αν είστε υπόχρεος ενεργ. ελέγχου
Κάνετε Δήλωση Διενέργειας Ενεργειακού Ελέγχου, αν είστε υπόχρεος ενεργ. ελέγχου και έχετε ήδη κωδικούς
Είσοδος για στελέχη και συνεργάτες του ΥΠΕΝ
Νομοθεσία:   ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕΝ. 4342/2015 ,  Άρθρο 48 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136) ,  Η υπ' αριθμ. οικ. 178679/04.07.2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2337/10.07.2017) ,  η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους του ν.4342/2015» (ΑΠ.ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.181906/05.10.2017))

Πληροφοριακό Υλικό:
Συχνές Ερωτήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές
Περισσότερες πληροφορίες και Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων
Υπόδειγμα Υπ. Δήλωσης για Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Εν. Ελεγκτή