Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Tο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) τηρείται από τη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.176381/21.06.2018 (ΦΕΚ Β' 2672).

Δημιουργία Κωδικού Πρόσβασης

Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΦΜ:
Προσοχή:
Το ΑΦΜ θα είναι ταυτόχρονα και το username με το οποίο θα έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας.
Κωδικός Χρήστη (password)
Το password πρέπει να αποτελείται απο: τουλάχιστον 7 αλφαβητικούς (λατινικούς χαρακτήρες) και τουλάχιστον 1 ειδικό (.!@#$%^&*+|-='_ ) χαρακτήρα.
Επιβεβαίωση Κωδικού Χρήστη (password)
Πληκτρολογήστε και πάλι το password.
E-mail: