Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Tο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) τηρείται από τη Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Β/13280/07.06.2011 (ΦΕΚ Β’, 1228).

Δημιουργία Κωδικού Πρόσβασης

Επωνυμία Επιχείρησης
ΑΦΜ:
Προσοχή:
Το ΑΦΜ θα είναι ταυτόχρονα και το username με το οποίο θα έχετε πρόσβαση στην αίτησή σας.
Κωδικός Χρήστη (password)
Το password πρέπει να αποτελείται απο: τουλάχιστον 7 αλφαβητικούς (λατινικούς χαρακτήρες) και τουλάχιστον 1 ειδικό (.!@#$%^&*+|-='_ ) χαρακτήρα.
Επιβεβαίωση Κωδικού Χρήστη (password)
Πληκτρολογήστε και πάλι το password.
E-mail: