Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σύμφωνα με την Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 181), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018:
  • η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι", καθώς και
  • η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση για τους σκοπούς της οικ. 42554/11.08.2014 (Β΄ 2440), απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση ... που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 174)»,
και μόνον αυτές θα πρέπει να εκδίδονται βάσ