Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση όπου έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κτήριο κατοικίας ανεξαρτήτως λόγου έκδοσης και ο ιδιοκτήτης του επιθυμεί την έκδοση νέου Π.Ε.Α. για την υπαγωγή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ», τότε το εν ισχύ Π.Ε.Α. θα πρέπει να ανακληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4122/2013 (Α΄ 42), όπως ισχύει.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Π.Ε.Α. είναι δεκαετούς ισχύος και ανακαλείται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή που το έχει εκδώσει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 1 και 4 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου.

Κατά τα λοιπά σχετικά με την τροποποίηση των συστάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε εν ισχύ Π.Ε.Α.