Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

 
Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο των Μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Προσοχή:Αν είστε ήδη Προσωρινός Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει υποχρεωτικά να μπείτε στο σύστημα με τον κωδικό σας και να υποβάλλετε απο εκεί την αίτηση.
Αν είχατε υποβάλλει αίτηση για Προσωρινός Ενεργειακός Επιθεωρητής με την πρώτη ή τη δεύτερη πρόσκληση μπορείτε προαιρετικά να μπείτε στο σύστημα με τον κωδικό σας και να υποβάλλετε απο εκεί την αίτηση.


Τα πεδία με κίτρινο φόντο είναι υποχρεωτικά. Η συμπλήρωση των στοιχείων γίνεται απαραίτητα με ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες.

Βασικά Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Α.Φ.Μ.:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Ειδικότητα:
Διπλωματούχος:
Α.Μ. ΤΕΕ:
Α.Μ. ΕΕΤΕΜ:

Διεύθυνση Επαγγελματικής Έδρας:
Οδός:
Αριθμός:
Περιφερειακή Ενότητα:
Δήμος:
Περιοχή:
Τ.Κ.:

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
1ο Email:
2ο Email:

Παράμετροι Πρόσβασης στο buildingcert.gr:
Επιλέξτε το username και το password σας
Όνομα Χρήστη:
Το user name πρέπει να αποτελείται απο συνολικά 6-12 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί μπορεί να είναι: λατινικοί χαρακτήρες & αριθμητικά ψηφία και ειδικοί χαρακτήρες (!,@,#,$,%,^,*,-,_,=,+,|).
Κωδικός Πρόσβασης:
Το password πρέπει να αποτελείται απο: τουλάχιστον 5 αλφαβητικούς (λατινικούς χαρακτήρες), τουλάχιστον 2 αριθμητικά ψηφία και τουλάχιστον 1 είδικό χαρακτήρα.
Επανεισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι έγκυρα και αληθή.

 

ABOUT SSL CERTIFICATES