Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

 

Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet
Για την πρόσβαση στο Μητρώο Εν. Επιθεωρητών απαιτείται πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
 
 
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES