Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

 
Αίτηση Ένταξης στο Μητρώο των Εταιρειών

Προσοχή: Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νομικών Προσώπων, μην κάνετε νέα Αίτηση Ένταξης.
Τα πεδία με κίτρινο φόντο είναι υποχρεωτικά. Η συμπλήρωση της επωνυμίας γίνεται απαραίτητα με κεφαλαίους χαρακτήρες.


Βασικά Στοιχεία Ενδιαφερόμενου:
Επωνυμία:
Α.Φ.Μ.:

Διεύθυνση Έδρας:
Οδός:
Αριθμός:
Περιφερειακή Ενότητα:
Δήμος:
Περιοχή:
Τ.Κ.:

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
Fax:
Κινητό:
1ο Email:
2ο Email:

Παράμετροι Πρόσβασης στο buildingcert.gr:
Επιλέξτε το username και το password σας
Όνομα Χρήστη:
Το user name πρέπει να αποτελείται απο συνολικά 6-12 χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες αυτοί μπορεί να είναι: λατινικοί χαρακτήρες & αριθμητικά ψηφία και ειδικοί χαρακτήρες (!,@,#,$,%,^,*,-,_,=,+,|).
Κωδικός Πρόσβασης:
Το password πρέπει να αποτελείται απο: τουλάχιστον 5 αλφαβητικούς (λατινικούς χαρακτήρες), τουλάχιστον 2 αριθμητικά ψηφία και τουλάχιστον 1 είδικό χαρακτήρα.
Επανεισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι έγκυρα και αληθή.

 

ABOUT SSL CERTIFICATES