Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ενεργοποιήθηκαν οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr, που υλοποιούν τα προβλεπόμενα στην Αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και Αν. Υπουργού ΠΕΝ, του Υπουργού και Αν. Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ, (ΦΕΚ Β΄ 1242/04.04.2018) και τον Ν. 4409 / 2016

Πρόγραμμα Ενίσχυσης για την Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή:
Εγκρίθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται μέσω του www.buildingcert.gr με χρήση των κωδικών σας και συμπληρώνοντας ορισμένα πεδία στη φόρμα «Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές» / «Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης».

Από το Πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν και όσοι ανήκουν στο μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Από το Πρόγραμμα δεν μπορούν να ωφεληθούν όσοι αποκτήσουν την ιδιότητα του μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή. Αν έχετε ήδη υποβάλλει Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης πρέπει να υποβάλετε αίτηση άμεσα (πριν εγκριθεί η αναγγελία σας).

Αν έχετε κάνει λάθος στα στοιχεία της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα μπορείτε να τα αναρτήσετε σε κατάλληλη φόρμα στο www.buildingcert.gr στις επόμενες ημέρες.

Σχετικά Αρχεία:
Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος
Χρήσιμες Ερωτήσεις / Απαντήσεις για το Πρόγραμμα (οι οποίες θα ανανεώνονται τακτικά)
Υποδείγματα συμπληρωμένων υπευθύνων δηλώσεων (Παράρτημα Ι και ΙΙ) του Προγράμματος (σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί οι Υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται να τις συμπληρώσετε ξανά, εφόσον έχετε πάρει το γνήσιο της υπογραφής).
Υποβολή Αίτησης για Εγγραφή στα Μητρώα:

Είσοδος στο Σύστημα:
Υποψήφιοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Φορείς Εκπαίδευσης

Υποψήφιοι για το Μητρώο Νομικών Προσώπων

Νομικά Πρόσωπα

Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ & ΝΕ

Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:
Αρ. Πρωτοκόλλου:
 / 

Αρ. Ασφαλείας:


 
 
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES