Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σύμφωνα με την Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 181), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018:
  • η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι", καθώς και
  • η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση για τους σκοπούς της οικ. 42554/11.08.2014 (Β΄ 2440), απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση ... που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 174)»,
και μόνον αυτές θα πρέπει να εκδίδονται βάσει των διατάξεων (ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ) που ίσχυαν κατά την έκδοση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι και του Ν.4178/2013, χρησιμοποιώντας προγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

Όλες οι προγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31, μπορούν να βρεθούν στην σχετική ιστοσελίδα του ΤΕΕ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης για την Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή:
Εγκρίθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται μέσω του www.buildingcert.gr με χρήση των κωδικών σας και συμπληρώνοντας ορισμένα πεδία στη φόρμα «Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές» / «Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης».

Από το Πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν και όσοι ανήκουν στο μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Από το Πρόγραμμα δεν μπορούν να ωφεληθούν όσοι αποκτήσουν την ιδιότητα του μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή. Αν έχετε ήδη υποβάλλει Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης πρέπει να υποβάλετε αίτηση άμεσα (πριν εγκριθεί η αναγγελία σας).

Αν έχετε κάνει λάθος στα στοιχεία της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα μπορείτε να τα αναρτήσετε σε κατάλληλη φόρμα στο www.buildingcert.gr στις επόμενες ημέρες.

Σχετικά Αρχεία:
Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος
Χρήσιμες Ερωτήσεις / Απαντήσεις για το Πρόγραμμα (οι οποίες θα ανανεώνονται τακτικά)
Υποδείγματα συμπληρωμένων υπευθύνων δηλώσεων (Παράρτημα Ι και ΙΙ) του Προγράμματος (σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί οι Υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται να τις συμπληρώσετε ξανά, εφόσον έχετε πάρει το γνήσιο της υπογραφής).
Υποβολή Αίτησης για Εγγραφή στα Μητρώα:

Είσοδος στο Σύστημα:
Υποψήφιοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Φορείς Εκπαίδευσης

Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ & ΝΕ

Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:
Αρ. Πρωτοκόλλου:
 / 

Αρ. Ασφαλείας:


 
 
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES